Máy laser cắt ống cắt vát TPS 3000-6000W

Cắt vát 45° bằng đầu cắt 3D năm trục, cắt ống đa hình và các ống có hình dạng đặc biệt

Hotline tư vấn:

(Ms.) Trúc - 0938 799 112

(Mr.) Bằng - 0934 046 112

(Ms.) Xuân - 0906 799 112