Dịch vụ cắt gia công kim loại bằng máy cắt Plasma CNC hoặc Gas Oxy có thể cắt mọi hình dạng theo yêu cầu trên bản vẽ. Thời gian giao hàng nhanh chóng.