Việt Vũ  nhận gia công chấn bẻ bằng máy tự động hoàn toàn. Dao chấn được nhập từ Đức nên gốc chấn đẹp và thẳng đều. Sản phẩm của Việt Vũ như hình bên dưới.